Mastring

Mastring service

Mastring av musik har ändrads mycket de senaste åren. Först hade vi Loudness War och allt måste låta så hårt som möjligt och all dynamik i musiken blev förlorad. Nu, efter Apple, iTunes och YouTube har alla kommit med i LUFS standarden har mycket ändrats. När man hör musik genom dessa medium är det ingen skillnad hur hårdt musikstycket är mastrat, allt spelas ut lika hårt och med samma volym!KW-Mastering är accepteras med Apple Digital masters, för att leverera Apple mastring med deras strikta regel.

Apple approved

Audio mastring definition

  • • Mastring korrigerar små fel i mixen
  • • Mastring får stycket att låta hårdare, men utan att tappa dynamiken.
  • • Mastring tekniken innebär komression, rengöring samt kirurgisk och bräd ekvalisation och stereo bredande.
  • • Sången kommer att bli renare, hårdare och tillämplig för alla olika medior efter mastringen.

ta kontakt
e-mastring

Mastring från början till slut

Behandlingen

Du kan beställa online mastring tjänst av oss. Vad vi gjör är:

Först tar vi bort all dåliga och konflikterande frekvenser med kirurgisk ekvalition. Sedan går vi igenom sido och mitt frekvenserna av låten på samma sätt. Efter detta gör vi, beroende på läget, en bred ekvalisation och en mycket mild limiter. Sedab går vi ut till den analogiska världen, var signalen är vidare förhandlad med rör och andra analogiska redskap. Till slut kör vi den sista analogiska eller digitaliska limitern och sedan renderas sången ut genom högklassiga förvandlare.

Skicka ett meddelande!
Audio mastring

Du kommer att få en radio färding mastring av din sång i många format; iTunes m4a och högklassig 24-bit wav fil. Vi levererar alltid också en 16 bit wav version och en kvalite mp3 version.

Online e-mastring


Skicka oss din sång (helst som en 24 eller 32 bit wave fil) via Google Drive, Dropbox eller www.wetransfer.com Vi mastrar sången och skickar den till dig för att lyssna och acceptera. Betalningen söts senare med PayPal eller bank girering .
Ta kontakt!
Online mastring

Här är riktlinjer när du skickar din sång till en e-mastring service:

  • • Var alltid i kontakt med en erfaren studio
  • • Försök att hitta en mastring studio som inte bara gör "in the box" mastring!
  • • Använd en studio som skickar ett exempel av mastringen för att lyssna och godkänna före betalningen
  • • Verktyg som används i mastringen skall vara både analogiska och digitaliska
  • • Försök att hitta en studio som tar betalningen först efter du är nöjd med resultatet
Fråga mera!

e-mastering service tillhanda!
Skicka oss din sång för mastring.

Priser

e-mastring
Mastring
50 euro + moms per sång.
Rabatt för större project.
mixning studio
Mixning
Från 150 euro + moms per sång,
men priset avgörs beroende på storläken av projectet.
inspelning
Inspeling
50 euro + moms per timme
mastring
Produktion
Beroende på projekten

Telefon: +358 40 5022 867

E-mail: Skicka e-mail

KW-Mastring
Kurtorpsvägen 1 J
02750, Esbo, Finland